Liên hệ

CHI CỤC ĐO ĐẠC, BẢN ĐỒ VÀ THÔNG TIN ĐỊA LÝ PHÍA NAM

Trung tâm Ứng dụng công nghệ đo đạc, bản đồ và Thông tin địa lý

Địa chỉ: Phòng A501, Khu liên cơ quan Bộ TNMT, số 200 Lý Chính Thắng, phường 9, Quận 3, Tp.HCM

Điện thoại: CQ: 028 39310371, Fax:0283 39310097