Khai giảng lớp Microstation căn bản

Hôm nay ngày 23.08.2011, Trung tâm Tư vấn và Phát triển công nghệ đo đạc và bản đồ đã khai giảng lớp 01-2011 đào tạo về sử dụng phần mềm Microstation về lãnh vực địa chính và môi trường. Khóa học này được đào tạo bởi 01 Thạc sĩ và 02 cử nhân là những người có kinh nghiệm trong giảng dạy và kinh nghiệm thực tế.

Khóa học gồm 12 buổi, 2h/1 buổi. Ngoài ra các bạn học viên còn được thực tập trong giờ làm việc, không hạn chế thời gian. Bên cạnh đó, những học viên khá sẽ được giao những công việc của cơ quan để thực tập và làm việc cùng với Trung tâm trong thời gian diễn ra khóa học.

Học viên là những sinh viên mới ra trường thuộc các ngành Đo đạc bản đồ và Môi trường. Sau khóa học, các bạn sẽ có thể làm việc được với phần mềm Microstation và các công việc cụ thể như số hóa bản đồ, xây dựng bản đồ địa chính v.v... 

Cuối khóa học, các bạn sẽ được cấp chứng chỉ đã qua lớp cơ bản sử dụng phần mềm Microstation có giá trị trong Ngành Tài nguyên và Môi trường.

 

Additional information