Giải pháp xử lý dữ liệu GPS

Từ ngày 14-9-2011, Số liệu đo GPS không thể xử lý được cạnh (baseline) trên phần mềm GPSurvey hoặc TGO được nữa. Để khắc phục vấn đề này chúng ta có thể sử dụng phần mềm Trimble Total Control (TTC) hoặc Trimble Business Center 2.62 (TBC) để xử lý.

Nếu muốn sử dụng lại phần mềm GPSurvey hoặc TGO chúng ta có thể viết tiện ích để sửa lại file Rinex trong đó đổi ngày đo ngược về 6 năm.

Trên một số diễn đàn chúng tôi thấy có phần mềm RinexDates1.1.zip có thể thực hiện tốt việc này. Chúng ta có thể download về để modif cái file Rinex, sau đó sử dụng các phần mềm TGO và GP Survey như bình thường.Link download: http://beerleg.com/RinexDates/RinexDates1.1.zip

Additional information