Chi cục đo đạc & bản đồ phía Nam - Tư vấn đào tạo
Hiển thị # 
Giải pháp xử lý dữ liệu GPS

Từ ngày 14-9-2011, Số liệu đo GPS không thể xử lý được cạnh (baseline) trên phần mềm GPSurvey hoặc TGO được nữa. Để khắc phục vấn đề này chúng ta có thể sử dụng phần mềm Trimble Total Control (TTC) hoặc Trimble Business Center 2.62 (TBC) để xử lý.

Nếu muốn sử dụng lại phần mềm GPSurvey hoặc TGO chúng ta có thể viết tiện ích để sửa lại file Rinex trong đó đổi ngày đo ngược về 6 năm.

Trên một số diễn đàn chúng tôi thấy có phần mềm RinexDates1.1.zip có thể thực hiện tốt việc này. Chúng ta có thể download về để modif cái file Rinex, sau đó sử dụng các phần mềm TGO và GP Survey như bình thường.Link download: http://beerleg.com/RinexDates/RinexDates1.1.zip

Khai giảng lớp Microstation căn bản

Hôm nay ngày 23.08.2011, Trung tâm Tư vấn và Phát triển công nghệ đo đạc và bản đồ đã khai giảng lớp 01-2011 đào tạo về sử dụng phần mềm Microstation về lãnh vực địa chính và môi trường. Khóa học này được đào tạo bởi 01 Thạc sĩ và 02 cử nhân là những người có kinh nghiệm trong giảng dạy và kinh nghiệm thực tế.

Tư vấn đào đạo

Trung tâm Tư vấn và Phát triển công nghệ Đo đạc và bản đồ

Mở các lớp sau:

1. Khóa học sử dụng MicroStation v7,v8 trong lãnh vực đo đạc bản đồ.

2. Khóa học sử dụng AutoCAD trong lãnh vực đo đạc bản đồ.

3. Khóa học sử dụng phần mềm ArcGIS I (căn bản) và ArcGIS II (nâng cao).

4. Khóa học lập trình GIS với ArcGIS (vba, Engine + C# VS 2008, ArcGIS Server, WebGIS).

Hiện tại chúng tôi đang mở 2 khóa học sử dụng MicroStation và AutoCAD.

Sau khóa học, học viên được cấp chứng chỉ có giá trị trong ngành Tài nguyên và Môi trường sau khi vượt qua bài thi kiểm tra cuối môn học.

Additional information