Chi cục đo đạc & bản đồ phía Nam - Liên hệ

Liên hệ

TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ĐO ĐẠC BẢN ĐỒ

Địa chỉ : 42 Mạc Đĩnh Chi, P. Đakao, Quận 1, Tp. HCM

Điện thoại : +84 (08) 3 8246087

Fax: +84 (08) 3 8229527

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website: www.bandophianam.gov.vn

Additional information