Chi cục đo đạc & bản đồ phía Nam - DIG: Được giao lập quy hoạch dự án khu đô thị tại Phú Quốc

DIG: Được giao lập quy hoạch dự án khu đô thị tại Phú Quốc

Tổng Công ty cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng (mã CK: DIG) đựơc UBND tỉnh Kiên Giang giao làm quy hoạch dự án Khu Đô thị An Thới, Phú Quốc, Kiên Giang.

Theo đó, DIC Corp sẽ tiến hành lập quy hoạch 1/2.000 Khu Đô thị An Thới, Phú Quốc, Kiên Giang và được tham gia đầu tư một số khu theo quy hoạch đô thị được UBND tỉnh Kiên Giang phê duyệt.

Quy hoạch Khu đô thị An Thới, Phú Quốc, Kiên Giang có quy mô 1020 ha, nằm trên địa bàn thị trấn An Thới, Phú Quốc, Kiên Giang.

Dự kiến thời gian thực hiện quy hoạch dự án từ 2010-2011.

Additional information