Chi cục đo đạc & bản đồ phía Nam - Khảo sát địa hình công trình Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu

Khảo sát địa hình công trình Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu

Khảo sát địa hình công trình

- Đo vẽ bản đồ TL 1/500, đường đồng mức 0.5m, địa hình cấp III

- Khống chế độ cao thủy chuẩn hạng IV, địa hình cấp III

- Khống chế mặt bằng đường chuyền cấp 2, địa hình cấp III
 

Additional information