Chi cục đo đạc & bản đồ phía Nam - Liên hệ

Liên hệ

CHI CỤC ĐO ĐẠC, BẢN ĐỒ VÀ THÔNG TIN ĐỊA LÝ PHÍA NAM


Địa chỉ: Phòng A501, Khu liên cơ quan Bộ TNMT, 200 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh


Điện thoại: +84 (08) 3931 0097 - Fax: +84 (08) 3931 0095

Website: http://sdosm.vn

 

 

Additional information