Liên hệ

CHI CỤC ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ PHÍA NAM


Địa chỉ: 42 Mạc Đĩnh Chi - Phường Đa Kao - Quận 1 - TP. Hồ Chí Minh


Điện thoại: +84 (08) 3882 9524 - Fax: +84 (08) 3882 9527
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website: www.bandophianam.gov.vn

 

 

Additional information