Việt Nam và Campuchia mở thầu dự án lập bộ bản đồ đường biên giới quốc gia

Tại trụ sở Cơ quan quyền lực Chính phủ Hoàng gia phụ trách vấn đề biên giới Campuchia, Ủy ban Liên hợp phân giới cắm mốc biên giới đất liền Việt Nam - Campuchia vừa phối hợp tổ chức lễ mở thầu dự án lập bộ bản đồ đường biên giới quốc gia giữa hai nước.

Chủ trì lễ mở thầu là ông Nguyễn Hồng Thao - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới Quốc gia - Bộ Ngoại giao Việt Nam và ông Var Kim Hông - Bộ trưởng cao cấp Chính phủ Hoàng gia Campuchia, phụ trách Cơ quan quyền lực Chính phủ Hoàng gia về vấn đề biên giới. Tham dự buổi lễ còn có đại diện các nhà thầu quốc tế Đan Mạch, Pháp, Nhật Bản, liên danh nhà thầu Hàn Quốc và liên danh Nhật Bản - Phần Lan.

Việc mở thầu dự án xây dựng bản đồ biên giới được tiến hành ngay sau chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Việt Nam mới đây.

Để đảm bảo tính khách quan, khoa học, chính xác và trên cơ sở bình đẳng chủ quyền, hai bên đã quyết định lựa chọn hình thức đấu thầu quốc tế để sản xuất bộ bản đồ biên giới thể hiện kết quả phân giới cắm mốc để đính kèm Nghị định thư phân giới cắm mốc sau này. Thành công của việc thực hiện dự án quốc tế trên sẽ góp phần thúc đẩy công tác phân giới cắm mốc và tạo điều kiện cho công tác quản lý biên giới hòa bình, hữu nghị và hợp tác giữa hai nước.

Theo thỏa thuận, Việt Nam và Campuchia sẽ hoàn thành toàn bộ công tác phân giới cắm mốc biên giới đất liền vào năm 2012.
BTNMT - Hiền Anh

Additional information