Chi cục đo đạc & bản đồ phía Nam - Triển lãm những mốc son bảo vệ biên cương

Triển lãm những mốc son bảo vệ biên cương

Triển lãm còn giới thiệu quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của BĐBP gắn liền với thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thể hiện lòng thành kính của cán bộ, chiến sĩ BĐBP đối với Bác Hồ kính yêu...

Triển lãm mốc son bảo vệ biên cương

Trong 3 ngày 10, 11 và 12-5, tại huyện Đăk Mil, Đảng ủy- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Đăk Nông phối hợp với Bảo tàng Biên phòng tổ chức triển lãm “Bộ đội Biên phòng đoàn kết quân dân bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia”.

Có hơn 400 hiện vật phản ánh những mốc son lịch sử bảo vệ biên cương bờ cõi của dân tộc ta; những thành tích của công an nhân dân vũ trang trước đây (BĐBP ngày nay) nói chung và cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh Đăk Nông nói riêng trong sự nghiệp quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, xây dựng lực lượng và tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo ở khu vực biên giới...


Bộ TN&MT

Additional information