Chi cục đo đạc & bản đồ phía Nam - Chi cục đo đạc & bản đồ phía Nam
  • Pause
  • Previous
  • Next
1/2

Đo đạc và bản đồ

Hướng dẫn xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính

Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính là yêu cầu cơ bản để xây dựng hệ thống quản lý đất đai hiện đại. Trong nhiều năm qua, các địa phương đã quan tâm, tổ chức triển khai thực hiện ở nhiều địa bàn gắn với đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

 

Hoạt động địa phương

T.P Hồ Chí Minh tăng số lượng và chất lượng hoa, cây cảnh phục vụ Tết Tân Mão

Theo Sở NN&PTNT Tp.HCM, các loại hoa, cây kiểng (cảnh) được sản xuất chủ yếu trong dịp tết Nguyên Đán Tân Mão 2011 là mai vàng, khoảng hơn 483 ha, tăng 57,8 ha so với Tết Canh Dần 2010

Additional information